Cóż takiego jest w słowie „bohater”?

Kilka lat temu jakiś prezenter radiowy przeprowadził w pew­nym centrum handlowym ankietę wśród prawie 200 nastolatków. Na czele listy ich bohaterów stał Prince, za nim Madonna i Michael Jackson. Żaden z nastolatków nie wspomniał o swoim ojcu czy mamie. Czy oznaczałoby to, że matki i ojcowie wypadli z obiegu? Raczej nie. Oznacza to jedynie, że niemal 200 dzieci kojarzy słowo bohater z ulubionym artystą estradowym. Jednak prawdziwi boha­terowie to nie wymuskane postacie z ekranu telewizyjnego czy ki­nowego; to nie idole na jedną noc koncertu rockowego lub meczu. Prawdziwi bohaterowie to długodystansowcy, u których widać za­równo słabość, jak i siłę.

Jestem głęboko przekonany, że rodziny Dicka i Dottie są zdecydo­wanie bliższe temu, co rozumiemy pod pojęciem „prawdziwy bohater”, niż większość obecnych dyskusji czy spekulacji na ten temat. Dzięki ich rodzinom dowiedziałem się, co znaczy być prawdziwym bohate­rem. Nie jest nim sztuczny, obwieszony błyskotkami pajac, gloryfiko­wany aż do znudzenia przez mass media, lecz solidny wzorzec praw­dziwego męża i ojca, prawdziwej żony i matki.

Jak brzmi definicja słowa „bohater”? Określane jest ono rozma­icie. W jednym ze słowników tak definiuje się bohatera: „ktoś ce­niony za wykazanie się odwagą lub szlachetność celów, ku którym dąży; bohater gotów jest ryzykować swoim życiem.” Inna definicja powiada, że jest to „osoba wyróżniająca się w pewnych okolicznoś­ciach, dziedzinach lub wypadkach dzięki szczególnym osiągnięciom lub dokonaniom”.

Ta druga definicja ściśle wiąże się z całym modnym obecnie zgiełkiem związanym ze sławnymi idolami. Daje to odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu rodziców obawia się, że nie sprosta roli bohatera swoich dzieci – brakuje im bowiem „charyzmy”. Sądzę, że słownikowe definicje dobre są dla początkujących, jednak niewiele mogą pomóc w określeniu, kim jest prawdziwy bohater.

Moim bohaterem czy bohaterką może być jedynie taka osoba, do której ja sam chciałbym być podobny. Nie może być bohaterem ktoś, kogo nie pragnąłbym naśladować, postępować i żyć tak jak i on.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.