Rodzic – bohater

Zestawienie słowa „bohater” ze słowami „ojciec” albo „matka” może nas początkowo razić. Na rodzicach spoczywa tak wiele zadań związanych z utrzymywaniem dyscypliny, karmieniem i wyciera­niem nosów, że określanie ich „bohaterami” wydaje się w tym kon­tekście niestosowne. Jednakże z punktu widzenia logiki dzieci rodzice są dla nich bohaterami. Zamysłem tej książki jest przedstawienie praktycznego planu urzeczywistnienia tej wizji. W pierwszych trzech rozdziałach będziemy mówić:

  • O definicji słowa „bohater”, wykraczającej poza jego odświętne rozumienie, opisując rodziców, którzy pragną budować wzorce zachowań dla swoich dzieci.
  • Dlaczego dzisiaj potrzebujemy takich bohaterów w naszych domach bardziej niż kiedykolwiek przedtem?
  • Dlaczego miliony rodzin wpada w pokoleniową pętlę współuzależnienia?
  • Dlaczego powinniśmy być bohaterami dla swoich dzieci?
  • W jaki sposób sześcioetapowy plan rodzicielstwa pozytywnego może przyczynić się do zbudowania szczęśliwej i stabilnej rodziny?
  • Dlaczego „bohater” nigdy nie próbuje wprowadzić swojego dziecka w błąd?

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.